Spośród trzech podanych odpowiedzi wybierz i skreśl nieprawidłową.

1. Manufaktury to zakłady, w których
a) produkowano ręcznie
b) do produkcji wprowadzano maszyny
c) stosowano system nakładczy

2. Armand Richelieu:
a) był francuskim kardynałem
b) kierował polityką Francji
c) zaprojektował Wersal

3.Kolonie
a) to ziemie odkryte przez Kolumba
b) były tanim rynkiem zbytu i źródłem surowców
c) to zamorskie kraje podporządkowane państwom europejskim

4. Oliver Cromwell był:
a) lordem-protektorem w okresie republiki angielskiej
b) dowódcą armii parlamentu
c) królem angielskim po straceniu Karola I

5. Dekleracja praw narodu angielskiego
a)uczyniła Anglię monarchią parlamentarną
b) Ogłosiła Anglię republiką
c) Określiła kompetencje króla i parlamentu

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T22:39:40+01:00
Błędne odpowiedzi to
1 A
2 C
3 chyba B
4 C
5 B