Zad.1 Wymień zasadnicze reformy i zmiany wprowadzone w okresie panowania Kazimierza Wielkiego. Oceń, czy polityka władców wobec sąsiadów była słuszna i skuteczna. Uzasadnij odp.
zad.2
Straty spowodowane podziałem Polski na dzielnice.
zad.3
Wymień trzech najwybitniejszych Twoim zdaniem władców z dynastii Piastów.Wskaż cechy, które wyróżniają ich spośród innych;

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T01:46:13+01:00
1. - Dążył do ograniczenia wpływu możnych na władzę
- Przeobraził urząd starosty, który odtąd miał władzę policyjną, sądowniczą i wojskową. Zarządzał też majątkiem królewskim
- Podzielił sąd na dwie części: Sąd grodzki - był zarządzany przez starostów i zajmował się sprawami karnymi. Sąd ziemski - władzę mieli asesorowie z grona szlachty, rozstrzygali oni spory cywilne
- Zreformował organizację sił zbrojnych. Pojawiło się wiele nowych machin bojowych jak np. katapulta, taran, wieża oblężnicza
- Do wojska zaciagano jedynie "czysto urodzinych" rycerzy
- Rycerstwo zaczęo nosic zelazne zrbroje od stóp do głów

Polityka zagraniczna była jak najbardziej słuszna. Stanowcze dycyzje i utrzymywanie jak najlepszych kontaktów z Węgrami owocowały. Polska stała sie krajem szanowanym i dużo pozyskała (choćby ziem np. kujawską), a Węgry naszym sojusznikiem.

2. Największą stratą było utracenie jednosci państwa, a co za tym idzie osłabienie go. Przez to Świete Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego (ŚCRNN xD) wzmocniło swoje wpływy w naszym kraju.

3. Mieszko I - pierwszy historyczny władca, zawdzieczamy mu przyjecie chrztu - dzięki temu Polska weszła na arenę międzynarodową i nie była już zagrożona najazdami ze strony Niemców (którzy chrystianizowali Słowian na siłe). Miał on też dobre stosunki z cesarzem niemieckim. Mimo, ze przegrał zatargi graniczne z Rusią Kijowską, to w 972 r. wygrał bitwę pod Cedynią z Niemcami dając im "psztyczka w nos" i pokazując, że Polska nie jest słabym krajem.

Władysław Łokietek - mały wielki człowiek, choć 3 razy wygnany wrócił do Polski po to, by połączyć rozbity na dzielnice kraj w jedno, silne państwo. Udało m usię to, dzięki czemu Polska zyskała na potędze.

Kazimierz Wielki - za reformy i stanowczą politykę zagraniczną (wszystko masz wyżej)
4 3 4