Zad. 21 str. 74 Zbiór Zadań "MATEMATYKA Z PLUSEM" 1 Gim

Dopisz prawą stronę tak, aby otrzymane równanie:
-miało jedne rozwiązanie
-miało nieskończenie wiele rozwiązań
-nie miało rozwiązania

a) -x + 4= ?
b) -1/3x= ?
c) 2(x + 2) - x + 8= ?
d) 15x - 5(2 + 3x)= ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T23:44:16+01:00

a) -x + 4= ?
jedno rozwiązanie
-x + 4=x+5
nieskończenie wiele rozwiązań
-x + 4=-x+4
nie mia rozwiązania
-x + 4=-x+9
b) -1/3x= ?
jedno rozwiązanie
-1/3x= 10 +2x
nieskończenie wiele rozwiązań
-1/3x= -1/3x
nie mia rozwiązania
-1/3x= -1/3x-1
c) 2(x + 2) - x + 8= ?
2x+4 -x +8=
x+12=
jedno rozwiązanie
2(x + 2) - x + 8=2x+20
nieskończenie wiele rozwiązań
2(x + 2) - x + 8=x+12
nie mia rozwiązania
2(x + 2) - x + 8=x+13
d) 15x - 5(2 + 3x)= ?
15x-10-15x=
-10=
jedno rozwiązanie
15x - 5(2 + 3x)=x-20
nieskończenie wiele rozwiązań
15x - 5(2 + 3x)=-10
nie mia rozwiązania
15x - 5(2 + 3x)=20
14 2 14