Proszę o pomoc! Mam zadanie cyt,. do wymienionych regionów geograficznych dopisz czynnik powodujący dużą lub małą sumę opadów. Czynniki wybierz z zestawu:
zimny prąd morski, konwekcja równikowa, wyż zwrotnikowy, wyż polarny, oddalenie od oceanów, osłonięcie górami, monsun, wysokość npm, ciepły prąd morski, bliskość oceanu.
- Wyżyna Tybetańska,
- Kotlina Kongo,
- Pustynia Atacama,
- Pogórze Kazaskie,
- Półwysep Koreański,
- Wyspa Wiktorii,
- Alpy,
- Pustynia Simpsona,
- Nizina Gangesu,
- Wyżyna Kolorado,
- Nizina Amazonki,
- Nowa Zelandia,
- Bretania,
- Nizina Nadkaspijska,
- Pustynia Namib,
- Antarktyda,
- Półwysep Arabski,
- Wybrzeże Brazylii.

Jeżeli jest to możliwe to proszę o pomoc!!!!

1

Odpowiedzi

2010-03-13T07:02:47+01:00
Wyżyna Tybetańska-osłonięcie górami
Kotlina Kongo-konwekcja równikowa
Pustynia atacama-oddalenie od oceanu
Pogóże kazaskie-mosun
półwysep koreański-Bliskość oceanu
Wyspa Wiktori-ciepły prąd morski
Alpy-Wysokość npm
Pustynia simsona - oddalenie od oceanów
Nizina Gangesu-wyz zwrotnikowy
Wyżyna koldorado-osłonięci górami
Nizina Amazonki-konwekcja równikowa
Nowa zelandia-zimny prąd morski
Bretania-ciepły prąd morski
Nizina nad kaspijska-mosun
Pusynia nabib-wysokość pm
Antarktyda-wyż polarny
Półwysep arabski-ciepły prąd morski
Wybrzeze brazyli-bliskość oceanu
2 4 2