Odpowiedzi

2010-03-13T01:54:16+01:00
Odpowiedź b.4

-3x(x2 - 2)(x3 - 1)=0 to jest iloczyn trzech liczb:

Liczby -3x, liczby x²-2 oraz liczby x³-1. Kiedy iloczyn liczb jest równy zero? Kiedy co najmniej jedna z tych liczb jest równa zero, zatem trzeba rozpatrzyć wszystkie 3 przypadki i wyliczyć z każdego x - to się zapisuje tak:

-3x=0 → x=0

LUB x²-2 →x²=2 → x=√2 lub x=-√2

LUB x³-1=0 → x³=1 →x=∛1 →x=1

(to słowo LUB tam musi być, fachowo oznacza ono alternatywę)

Rozwiązaniami będą liczby:
x=0
x=√2
x=-√2
x=1