1)erytroza jest tetrozą. napisz jej wzor sumaryczny i stosunek masowy pierwiastkow w erytrozie
2)Oblicz, ile gramów siarczanu (VI) miedzi (II) CUSO4 trzeba dodatkowo rozpuścić w 400g wody (roztwór nasycony), aby - po ogrzaniu z temperatury 20stopniC do 90 stopni C - roztwór nadal był nasycony.

1

Odpowiedzi

2010-03-13T02:04:47+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1)
Wzór sumaryczny erytrozy--C4H8O4
mC : mH : mO =4*12u : 8*1u : 4*16u
mC : mH : mO =48 : 8 : 64
mC : mH : mO =6 : 1 : 8

2)
Rozpuszczalności odczytałem ze "Zbioru zadań...." K.M. Pazdro
Rozpuszczalność w temp.20°C=25g/100g
Rozpuszczalność w temp.90°C=60g/100g

Dla temp.20°C
25g soli-------100g wody
xg soli---------400g wody
x=25*400g/100
x=100g soli

Dla temp.90°C
60g soli-----100g wody
xg soli-------400g wody
x=60*400g/100g
x=240g soli

240g-100g=140g
Dodatkowo należy rozpuścić 140g soli
15 4 15