1. Podaj po trzy czasowniki nazywające a)czynności b)stany c)procesy
2.Przeczytaj poniższe zdania, a następnie zaznacz, które czasowniki nazywają stan/ proces a które czynności
a)Nie jedz jeszcze tych ciasteczek.Poczekaj aż •SKRUSZEJĄ•.
b)Na rzekę wypłynął lodołomacz, by •SKRUSZYĆ• lodowy zator.
c) Wczesną wiosną trzeba sadzie •BIELIĆ• pnie drzew.
d)Tu i ówdzie na zboczach gór •BIELAŁY• płaty śniegu.
e) Nieschowany na zimę leżak •NISZCZEJE• na tarasie.
f)Nadmierne opalanie •NISZCZY• skórę .
3.Które z czasowników to niedokonane a które dokonane?
robią,mówić,kupiłem,skoczyliśmy,sprawdzamy,kupowałem,przeczytamy,skakaliśmy,przemówić,zrobią.
4.Na podstawie poniższego ogłoszenia napisz KRÓTKIE sprawozdanie z przebiegu spektaklu. Użyj jak najwięcej czasowników w formie nieosobowej.PODKREŚL TE CZASOWNIKI.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T07:34:48+01:00
2.
skruszeją-proces
skruszyć-czynności
bielić-czynności
bielały-proces
niszczeje-stan
niszczy-proces
28 4 28