Zad.1.
Ułóż i rozwiąż odpowiednie równania

a)Liczba o 10% większa od pewnej liczby a jest równa 143.Znajdź liczbę a.
b)Średnia arytmetyczna trzech liczb:liczby y , trzykrotność liczby y i liczby o 10 większej od y wynosi 16
c)Do liczby 15 dodano liczbę y , a od liczby 51 odjęto y i otrzymano równe liczby.


Zad.2.Rozwiąż równania.
a)⅓x-2=x+2
b)1-6/7x=4/7

3

Odpowiedzi

2010-03-13T08:50:27+01:00
Zad 1
a)
1,1a=143 / *10
11a = 1430 / :11
a= 130

b)y+3y+y+10 / 3 = 16 / *3
y+3y+y+10=48
5y=48-10
5y=38/ :5
y= 7 i 3/5

c)15+y=51-y
y+y=51-15
2y=36/:2
y=18

zad 2
a)⅓x-2=x+2/*3
x-6=3x+2
x-3x=2+6
-2x=8 / :-2
x = -4b)1-6/7x=4/7 / * 7
7-6x=4
-6x=4-7
-6x=-3
6x=3 / :6
x=1/2
2010-03-13T08:53:24+01:00
A) x + 10%x = 110%x
110%x = 143 dzielisz przez 110
1%x = 1.3
100%x = 130

b)(y+3y+y+10):3 = 16 |*3
5y+10 = 48
5y = 38 |:5
y = 7,6

c) 15+y = 51-y
y+y = 51-15
2y = 36 |:2
y = 18

zad.2
a)⅓x-2=x+2
1/3x-x=2+2
2/3x=4
x=6

b)1-6/7x=4/7
1-4/7=6/7x
3/7=6/7x
x=2

2010-03-13T09:14:24+01:00
Zad.1.
Ułóż i rozwiąż odpowiednie równania

a)Liczba o 10% większa od pewnej liczby a jest równa 143.Znajdź liczbę a.
110%a=143
11/10a=143
a=143:11/10
a=143*10/11
a=130

spr.: 11/10*130=143

b)Średnia arytmetyczna trzech liczb:liczby y , trzykrotność liczby y i liczby o 10 większej od y wynosi 16
(y+3y+y+10):3=16
(5y+10)=16*3
(5y+10)=48
5y=48-10
5y=38
y=38:5
y=7,6

spr.: (7,6+3*7,6+7,6+10):3=48:3=16

c)Do liczby 15 dodano liczbę y , a od liczby 51 odjęto y i otrzymano równe liczby.
15+y=51-y
15+y+y=51
2y=51-15
2y=36
y=36:2
y=18

15+18=33
51-18=33
33=33

Zad.2.Rozwiąż równania.
a)⅓x-2=x+2
1/3x=x+2+2
1/3x=x+4
1/3x-x=4
-2/3x=4
x=4:(-2/3)
x=-6

spr.:
1/3*(-6)-2=-2-2=-4
-6+2=-4
-4=-4

b)1-6/7x=4/7
1-4/7=6/7x
3/7=6/7x
x=3/7*7/6
x=1/2

spr.:
1-6/7*1/2=4/7