Hej ! Proszę o pomoc ! :)
Uzupełnij brakujące indeksy stechiometryczne w cząsteczkach związków chemicznych w następujących równaniach reakcji chemicznych.
a) Al_O_+6HCl---->2AlCl₃ + 3 H₂O
b)Fe_O_ +3CO ---->2 Fe+ 3 CO₂
c) 2 NO +O₂-----> 2 N_O_
d)2 C_H_ + 13 O₂ -----> 8 CO₂ + 10 H₂O

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T09:04:56+01:00
A)Al₂O₃+6HCl---->2AlCl₃ + 3 H₂O
b)Fe₂O₃ +3CO ---->2 Fe+ 3 CO₂
c)2 NO +O₂-----> 2 NO₂
d)2 C₄H₁₀ + 13 O₂ -----> 8 CO₂ + 10 H₂O

powinno być dobrze ;)