Hej ! Proszę o pomoc ! :)
Uzupełnij brakujące indeksy stechiometryczne w cząsteczkach związków chemicznych w następujących równaniach reakcji chemicznych.
a) Al_O_+6HCl---->2AlCl₃ + 3 H₂O
b)Fe_O_ +3CO ---->2 Fe+ 3 CO₂
c) 2 NO +O₂-----> 2 N_O_
d)2 C_H_ + 13 O₂ -----> 8 CO₂ + 10 H₂O...

2

Odpowiedzi

2010-03-13T08:58:59+01:00
A)Al2O3+6HCl---->2AlCl₃ + 3 H₂O
b)Fe2O3 +3CO ---->2 Fe+ 3 CO₂
c)2 NO +O₂-----> 2 NO3
d)2 C4H10 + 13 O₂ -----> 8 CO₂ + 10 H₂O
45 3 45
2010-03-13T09:01:35+01:00