Odpowiedzi

2010-03-13T08:54:30+01:00
Części mowy możemy podzielić na:

1. ODMIENNE - należą do nich:

* rzeczownik
* przymiotnik
* czasownik
* liczebnik
* zaimek (rzeczowny, przymiotny, liczebny)

2. NIEODMIENNE - należą do nich:

* przysłówek
* zaimek przysłowny
* przyimek
* spójnik
* wykrzyknik
* partykuła

ODMIENNE CZĘŚCI MOWY:

Rzeczownik

Odpowiada na pytanie kto? co? Rzeczowniki są nazwami osób, zwierząt, rzeczy, zjawisk i pojęć abstrakcyjnych.
25 1 25
2010-03-13T08:56:08+01:00
Odmienne:
czasownik,
rzeczownik,
przymiotnik,
liczebnik,
zaimek

nieodmienne:
spójnik,
partykuła,
przyimek,
przysłówek,
wykrzyknik
2010-03-13T08:58:06+01:00
Czasownik: czasy, tryby, liczby, osoby i rodzaje
przymiotnik: stopnie, przypadki i liczby
rzeczowniki: przypadki, liczby i rodzaje

nie odmienia sie przysłówek, zaimek, spojnik
1 5 1