Odpowiedzi

2010-03-13T10:57:46+01:00
ZADANIE G:
V= II(pi) x 8 do kwadratu x 9
V= 64 II(pi) x 9
V= 576 II(pi)
576 II(pi) = 4/3 II(pi) x r do potęgi 3 / : II(pi)
576= 4/3 x r do potęgi 3 /: 4/3
576 x 3/4 = r do potęgi 3
432= r do potęgi 3 / : przez pierwiastek szescieny
r= pierwiastek szescieny z 432
r1= 6 pierwiastków szescienych z 2

V= 1/3 II(pi) x r do kwadratu x H
V= 1/3 II x 4 do kwadratu x 16
V= 1/3 II(pi) x 256
V = 256/3 II(pi)
256/3 II(pi) = 4/3 II(pi) r do potęgi 3 / : II(pi)
256/3= 4/3 x r do potęgi 3 /: 4/3
256/3 x 3/4 = r do potęgi 3
64= r do potęgi 3 / : pierwiastek szescieny
pierwiastek szescieny z 64= r
r2= 4

zad. 11
V= 1/3 II(pi) x 4 do kwadratu x 6
V= 1/3 II x 16 x 6
V= 32 II(pi)
32 II(pi) = II(pi) x 2 do kwadratu x H
32 II(pi) = II(pi) x 4 x H
32 II(pi) = 4II(pi) x H / : 4 II(pi)
H= 8

8/12= 2/3 odp. c

zad. 12
Pb= 2 II(pi) x 3,5 x 25
Pb= 175 II cm kwadratowych
175 II(pi) cm kwadratowych x 4 = 700 II(pi)
700 x 22/7= 2200 cm kwadratowych

zad.16
V= 4/3 II(pi) r do potęgi 3
V= 4/3 II(pi) x 13 do potęgi 3
V = 4/3 II x 2197
V= 8788/3 II(pi)

V= 4/3 II(pi) x 15 do potęgi 3
V= 4/3 II(pi) x 3377
V= 4500 II(pi)

8788/3 x 1/4500 x 100%= 8788/135 = 65 %
odp. miąsz stanowi ok. 65% arbuza