Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T18:16:15+01:00
Przyczyny wybuchu powstania można podzielić na dwie kategorie a mianowicie :

1. POLITYCZNE

2. WOJSKOWE

Przyczyny polityczne

a. potrzeba zademonstrowania oporu politycznego przeciwko ZSRR

b. potrzeba przeciwstawienia się PKWN-owi(który powstał 22 lipca 1944 i był przeciwwagą polityczną dla Rządu Polskiego w Londynie- potrzebny był sukces polityczny jakim byłoby opanowanie stolicy

c. wsparcie premiera rządu emigracyjnego Mikołajczyka w właśnie rozpoczynających się rokowaniach z rządem radzieckim dotyczących przyszłości niepodległej Polski

d. uprzedzenie PPR i innych pokrewnych jej organizacji aby nie zapisały na swój rachunek korzyści polityczne związane z opanowaniem stolicy

Przyczyny wojskowe

a. możliwość załamanie się Niemców w związku z ofensywą Armii Czerwonej. Mogły o tym świadczyć takie fakty jak :
-wycofywanie urzędów niemieckich z Warszawy
-odwrót wojsk niemieckich z linii frontu przez Warszawę
- ewakuacja niemieckiej ludności cywilnej z Warszawy

b. przypuszczenie ,że pościg radziecki za szybko uchodzącymi Niemcami nie zatrzyma się nad środkową Wisłą , lecz przejdzie ją i posunie się daleko na zachód. Wtedy powstanie trwałoby bardzo krótko i przyniosłoby spodziewany efekt głównie polityczny.

c. informacja (która okazała się fałszywa) ,że w dniu 31.07.1944 wojska radzieckie wkraczają na Pragę (dzielnica Warszawy)

SKUTKI:
-śmierć tysięcy ludzi zarówno cywilów jak i powstańców
-Warszawa zniszczona w ponad 70 %
-zburzone, spalone budynki mieszkalne
-ogromne tragedie ludzkie - rany fizyczne i psychiczne
-utrata kontaktu z rodzinami i przyjaciółmi
-liczne zesłania do obozów koncentracyjnych i obozów pracy
-konieczność życia w prowizorycznych warunkach


5 2 5