Zd.1.Prosta l ma równanie y=-7x+2.Równanie prostej prostopadłej do l i przechodzącej przez punkt P(0,1) ma postać:
A.y=7x-1
B.y=7x+1
C.1/7x+1
D.y=1/7x-1
Prosze o rozwiązanie a nie sama odpowiedz:)))

zd.2.wyznacz równanie prostej zawierającej środkową CD trójkąta ABC gdzie A(-2,-1),B(6,1),C(7,10).

2

Odpowiedzi

2010-03-13T09:23:51+01:00
  • Użytkownik Zadane
2010-03-13T09:35:08+01:00
1) y=-7x+2 nasze rownanie
rownanie prostej prostopadlej ma wzor y=-1/a x+b czyli nasze "a"(-7) musi byc liczba przeciwna i odwrotna a wiec: y=1/7x+b. teraz szukamy naszego "b" podstawiajac za "x" i "y" wspolrzedne z naszego punktu
1=1/7*0+b
b=1
teraz podstawiamy "b" do wzoru : y=1/7x+1

2 4 2