POMOCY !!!!

Pani od historii zadała nam zadanie na temat:
- powstanie listopadowe
- powstanie styczniowe
- powstanie krakowskie
wszystkie te powstanie mamy opisać m.in.: przyczyny, skutki, dowódcy i data powstania. Bardzo proszę o pomoc !!!
zadanie mam na poniedziałek.

1

Odpowiedzi

2010-03-13T09:47:01+01:00
Powstanie krakowskie-po opuszczeniu przez Austriaków Krakowa,22.02.1846 powołano Rząd Narodowy na czele z J.J.Tyssowskim,który ogłosił manifest w którym wzywał Polaków do walki,chłopom obiecywano uwłaszczenie i nadanie im ziem.24.02.1846 Tyssowski mianował się dyktatorem powstania,jego sekretarzem zostałE.Dembowski.Siły powstańcze były słabe i bitwa pod Gdowem zakończyła się klęską.2 marca Tyssowski złożył władzę a rządy przejął Komitet Bezpieczeństwa kierowany przez J.Wodzickiego(on rozpoczął pretraktacje z zaborcami).4marca wojska rosyjskie-austriackie wkroczyły do miasta i aresztowały powstańców.
Powstanie listopadowe-wybuchło z 29na 30 listopada 1830r.Rozpoczęli je podchorążowie na czele z P.Wysockim ,walcząc o niepodległość Polski.Przy pomocy mieszkańców Warszawy zdobyli Arsenał(skład broni).Doszło do walk pod Olsztynką Grochowską,potem doszło do walk pod Ostrołęką (1831)gdzie wojska polskie zostały rozbite a latem rosjanie zdobyli stolicę królestwa warszawskiego co przesądziło o upadku powstania.
Powstanie styczniowe-po 20 latach od zakończenia powstania listopadowego carem Rosji został Aleksander 2 ,Polacy liczyli że przywróci on utracone swobody lecz tak się jednak nie stało.W 1863 zorganizowano przymusowy pobór do wojska carskiego co nie podobało się Polakom,22 stycznia 1863 rozpoczęło się powstanie.Przewaga Rosjan była duża i rozbijali oni kolejne oddziały powstańcze (pod władzą R.Traugutta).Po schwytaniu R.Traugutta powstanie upadło.
We wszystkich trzech powstaniach chodziło o odzyskanie niepodległości Polski.
wo
1 4 1