Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T09:14:36+01:00
Odp zad 1. A(2,a) i B(-0.5,b), C(c,4) należą do prostej 4x+y-2=0
Zatem spełniają równanie tej prostej
Dla punktu A równanie to 4*2+a-2=0

to a=6
Dla punktu B równanie to 4*(-0.5)+b-2=0

to b=4

Dla punktu C równanie to 4*c+4-2=0

to c=-0.5
  • Użytkownik Zadane
2010-03-13T09:18:14+01:00
To a=6
Dla punktu B równanie to 4*(-0.5)+b-2=0

to b=4

Dla punktu C równanie to 4*c+4-2=0

to c=-0.5
2010-03-13T09:29:03+01:00
Zadanie 1
Podstawiam każdą współrzędną punktu do równania prostej (zamiast x - pierwsza współrzędna, zamiast y -druga współrzędna)
Mam układ trzech równań z trzema niewiadomymi
4*2-a-2=0
4*(0,5) - b = 0
4c - 4 - 2 = 0

8-a-2=0
2 - b = 0
4c - 6 = 0

6-a=0
- b = -2, mnoże przez -1
4c = 6, dzielę przez4

a=6
b=2
c =1½

ZADANIE 2
ŚRODEK to będzie u mnie punkt s =(s₁,s₂)
s₁=(4-2):2=2:2=1
s₂=(7-3):2=4:2=2
s=(1,2)
Odległość dwóch punktów, to tak naprawdę długość odcinka łączącego te dwa punkty
liczę długość odcinkaAS
√(1-1)²+(2-3)² to wszystko pod pierwiastkiem
√0+1 to wszystko pod pierwiastkiem
√1=1
odległość środka odcinka BC od punktu A wynosi 1

:o)