Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T09:39:38+01:00
Liczby w nawiasach to ulamki
a)
A=10 ⅔ + 4 ⅚, B=0,1
A=10 (4/6) + 4 (5/6) = 14 (9/6) = 15 (3/6) = 15,5

15,5 - 100%
0,1 - x

x=0,1 * 100 /15,5 ≈ 0,65%

b)
A=10⅔+4⅚, B=12

15,5 - 100 %
12 - x

x= 12*100/15,5 = 77,42%

c) A=12,67, B=321,56

12,67 - 100%
321,56 - x

x=321,56*100/12,67 = 2538%