Grubość ścianek prostopadłosciennej walizki jest równa 3mm. Czy zmiesci się w walizce 5 kg
złota, jeżeli gęstość złota jest równa około 19,3 g/cm3? Wymiaru prostopadłościanu
17cm*50cm*40cm. Proszę pomóżcie

Funkcja f określona jest wzorem f(x) = ax2+bx+1. Znajdz współczynniki a i b wiedząc, że dla
każdej liczby rzeczywistej x zachodzi równość f(x−2)=f(x) − 4x −2

Rozwiąż rozkładając na czynniki 2x4 + 4x = 0

1

Odpowiedzi

2010-03-13T11:51:05+01:00
1
Objętość walizki
V=16,7*49,7*39,7=32950,06cm³

5kg=5000g,
Objętość złota
V=m/d
V=5000/19,3=259,06cm³,

porówwnujemu objętości i mamy że 5 kg złota zmieści się w walizce

2
f(x −2) −f(x) = −4x −2
obliczmy lewa strone równania
L=a(x−2)² +b(x−2) +1−ax²−bx−1 = a( x−2)²− ax² +b( x−2)−bx=
= a[(x−2)²−x²]+b[(x−2)−x]=a(x−2−x)(x−2+x)+b(−2)=
= a((−2)(2x−2)−2b =−4ax+4a−2b
L=−4ax +4a −2b
P=−4x −2
L=Pi mamy
−4a=−4
4a−2b=−2

a= 1
4*1−2b=−2
b=3
podsumowując,
a=1
b=3

3

2x4 + 4x=0
2x(x³+2)=0 <=> 2x=0 ∨x³+2=0
x=0,