Na podstawie danych oblicz wynik finansowy netto:
1) sprzedaz 2000 sztuk 5
2) koszty amortyzacyjne 1000zł
-zuzcie materiałów 500zł
-wynagrodzenia 2000zł
-podatek od nieruchomosci 300zł
-usługi obce 200zł
3)zapłacone odsetki 100zł
4)wpływy z lokat 800zł
5)przychody ze sprzedazy zbednych składników majatku4000zł
6)straty spowodowane pozarem 1000zł
7)odszkodowanie ubezpieczyciela...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T11:44:43+01:00
Przychody:
→ sprzedaż 2000 sztuk 5 = 10 000zł
→ wpływy z lokat = 800zł
→ przychody ze sprzedazy zbednych składników majatku = 4000zł

razem
= 14 800zł


Koszty:
→koszty amortyzacyjne 1000zł
→zuzcie materiałów 500zł
→-wynagrodzenia 2000zł
→-podatek od nieruchomosci 300zł
→-usługi obce 200zł
→zapłacone odsetki 100zł


razem
= 3100zł


Wf - wynik finansowy

Wf = przychody - koszty
Wf = 14 800zł - 3100zł
Wf = 11 700zł

Odp. Wynik finansowy netto wynosi 11 700zł (zakładając że odszkodowanie ubezpieczyciela = kosztom pożaru)

1 5 1