Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T10:03:17+01:00
Chów zwierząt rozwinął się głównie w strefach umiarkowanych. Wynika to z obfitości, wysokiej jakości pasz występujących w tych strefach. W strefie międzyzwrotnikowej ogranicza go m.in.: gorący klimat, gorsza jakość pastwisk, niedostatek ziarna oraz choroby zwierząt.
Kraj rozwijający chów zwierząt musi mieć dobre zaplecze w produkcji pasz. Rozwój chowu wymaga także dobrze zorganizowanego transportu oraz rozwiniętego przemysłu spożywczego (chłodnictwa, mleczarstwa, zakładów mięsnych). Warunki te spełniają kraje już rozwinięte gospodarczo, dysponujące odpowiednimi środkami.
- BYDŁO hodowane dla mleka lub na ubój. Chów ras mlecznych występuje w pobliżu dużych miast. Chów bydła na ubój rozwija się tam, gdzie występują rozległe pastwiska.
Najwięksi hodowcy (mln): Indie 193, Brazylia 152, USA 103, Chiny 100, Argentyna 50; POLSKA 9.
- Trzoda chlewna (ŚWINIE) ? ze względów religijnych nie jest hodowana w krajach Islamskich i Judaistycznych. Najwięksi hodowcy (mln) ? Chiny ? 424, USA 59, Brazylia 32, Niemcy 26, Rosja 24, Polska 20.
- OWCE są hodowane przede wszystkim dla: wełny, mięsa, futer i mleka. Najwięcej owiec hoduje się w krajach dysponujących rozległymi obszarami suchych pastwisk, gdzie trawy są zbyt niskie i rzadkie dla bydła, a zasoby wody ograniczone.
Hodowcy (mln): Australia 132, Chiny 112, Nowa Zelandia 51, Indie 45, Iran 45. POLSKA 1 mln.
7 4 7