Mam podany trójkąt równoramienny. Miary kątów trójkąta to kolejno 120, 30 i 30stopni. Długość
boku leżącego na przeciw kąta o mierze 120stopni wynosi 5cm. Jak obliczyć pozostałe boki?

Rozwiaz rownanie−4,−1,+2,+5+.......+x=490

1

Odpowiedzi

2010-03-13T10:22:28+01:00