1. Na podstawie rownan reakcji napisz stosunek molowy wybranych reagentów (n-liczba moli reagenta).
a) 2NaOH + H2CO3 = Na2CO3 + 2 H2O
nNaOH : nH2O = ....................
b) 2K + S = K2S
nK : nS = ....................
2. Oblicz ile moli wodoru powstanie w reakcji 2 moli cynku z kwasem solnym.
a)zapisanie rownanie reakcji
b)okreslenie stosunku molowego cynku do wodoru na pods. rownania reakcji cynku: ...
c)obliczenie liczby moli wodoru na podst.danych z zad.
3.reakcja syntezy amoniaku przebiega zgodnie z rownaniem:N2+3H2=2NH3.
a)oblicz ile moli amoniaku powstanie w reakcji 0,2 mola azotu z odpowiednia iloscia wodoru.
b)podaj, ile czast.amoniaku znajduje sie w obliczonej powyzej liczbie moli amoniaku.
4.ile moli kwasu fosforowego(V) przereaguje z 6 molami wodorotlenku potasu
5.jedna z metod otrzymywania wapna palonego (CaO) jest termiczny rozkład wapienia(CaCO3).Rozkładowi poddano 6 moli wapienia.oblicz ile moli i czast.tlenku wegla(IV) otrzymano w tej reakcji.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T11:09:45+01:00
1. Na podstawie rownan reakcji napisz stosunek molowy wybranych reagentów (n-liczba moli reagenta).
a) 2NaOH + H2CO3 = Na2CO3 + 2 H2O
nNaOH : nH2O = ....2:2=1:1................
b) 2K + S = K2S
nK : nS = ........2:1............
2. Oblicz ile moli wodoru powstanie w reakcji 2 moli cynku z kwasem solnym.
a)zapisanie rownanie reakcji
b)okreslenie stosunku molowego cynku do wodoru na pods. rownania reakcji cynku: ...
c)obliczenie liczby moli wodoru na podst.danych z zad.
Zn+2HCl >ZnCl2 + H2
nZn:nH2=1:1
nH2=1mol

3.reakcja syntezy amoniaku przebiega zgodnie z rownaniem:N2+3H2=2NH3.
a)oblicz ile moli amoniaku powstanie w reakcji 0,2 mola azotu z odpowiednia iloscia wodoru.
b)podaj, ile czast.amoniaku znajduje sie w obliczonej powyzej liczbie moli amoniaku.
1mola N2-------2 mole NH3
0,2 mola -----x
x=0,4 mola NH3

1 mol ----------6,02*10^23 cz
0,4 mola ------x
x=2,408 *10^23 cz NH3

4.ile moli kwasu fosforowego(V) przereaguje z 6 molami wodorotlenku potasu
H3PO4 + 3KOH >K3PO4 + 3H2O

1 mol H3PO4 --------------3 molami KOH
x---------------------------6 moli
x=2 mole H3PO4


5.jedna z metod otrzymywania wapna palonego (CaO) jest termiczny rozkład wapienia(CaCO3).Rozkładowi poddano 6 moli wapienia.oblicz ile moli i czast.tlenku wegla(IV) otrzymano w tej reakcji.

CaCo3>CaO+CO2
1 mol CaCO3 -------------1 mol CO2
6moli------------x
x=6 moli Co2

1 mol ------------6,02*10^23cz
6 moli --------------x
x=36,02*10^23cz CO2
1 3 1