1.Prekursorem ochrony krajobrazu w Polsce był :
a. Jan III Sobieski
b.Konstanty I Gałczyński
c.Adam Wodziczko
d.Wojciech Dutka

2.Do wyczerpywalnych i odnawialnych zasobów wodnych zaliczamy :
a. rośliny
b.węgiel
c.wodę
d.energię słoneczną

3.Który Park Narodowy nie leży na terenie Karpat :
a.Babiogórski Park Narodowy
b.Bieszczadzki Park Narodowy
c.Park Narodowy Gór Stołowych
d.Gorczański Park Narodowy

4.Największa (najdłuższa i najgłębsza ) jaskinia w Polsce , Jaskinia Wielka Śnieżna znajduje się w :
a.Sudetach
b.Karpatach
c.Tatrach
d.Bieszczadach

5.Ekologia to dział nauki zajmujący się :
a.kontrolą zanieczyszczenia środowiska
b.badaniem zależności między organizmami a środowiskiem
c.dbaniem o giniące gatunki
d.liczeniem zwierząt i roślin

6.Obszary górskie są chronione w Parku Narodowym :
a.Pienińskim I Babiogórskim
b.Tatrzańskim i Wielkopolskim
c.Pienińskim i Kampinoskim
d.Bieszczadzkim i Słowińskim

7.Ile jest Parków Narodowzch w Polsce
a.32
b.23
c.22
d.31

3

Odpowiedzi

2010-03-13T10:16:35+01:00
1-adam wodziczko
2-węgiel
3-d
4-c
5-b
6-b
7-23
7 3 7
2010-03-13T10:21:27+01:00
1. C
2. B
3. C
4. C
5. B
6. A
7. B
6 3 6
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T10:47:37+01:00
1.-c.Adam Wodziczko
2.-b.węgiel
3.b.Bieszczadzki Park Narodowy
4.c.Tatrach
5.b.badaniem zależności między organizmami
a środowiskiem
6.c.Pienińskim i Kampinoskim
7.b.23
12 3 12