Odległość między Warszawą i Pragą na mapie o skali 1:5 000 000 wynosi w linii prostej 10.5 cm.Podaj, ile ta odległość wynosi w rzeczywistości.Ile czasu potrzebowałby na pokonanie tej drogi samochód jadący ze średnią prędkością 60km/h?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T10:29:14+01:00
1: 5000000
czyli 1cm na mapie to 5000000 cm w terenie
1 cm na mapie to 50 km w terenie
zatem 10,5 * 50 = 525 km
v=s/t t=s/v=525/60=8,75 h =8h i 45 min
1 5 1