Odpowiedzi

2010-03-13T10:33:00+01:00
Ozon to tlen trójcząsteczkowy(O3), warstwa ozonowa uniemożliwia przenikanie przez atmosferę szkodliwego promieniowania UV( powoduje ono raka skóry-czerniaka), a zorza polarna to zjawisko występujące w ozonosferze( część stratosfery), gdzie naelektryzowane jony zaczynają świecić, zjawisko to jest widoczne w strefie okołobiegunowej, choć zdażają się wyjątki.