Odpowiedzi

2010-03-13T10:49:32+01:00
REPRESJE PO POWSTANIU LISTOPADOWYM - WIELKA EMIGRACJA.

Władze carskie zemściły się za „polski bunt" GŁÓWNE REPRESJE:

- Uczestników skazywano na śmierć, więzienie lub zesłanie na Syberię.
- Konfiskowano majątki
- Szeregowych żołnierzy wcielano do armii
- Unieważniono konstytucję
- Zlikwidowano sejm
- Ważne urzędy trafiały do Rosjan
- Rusyfikowano szkoły
- Wywożono dzieła sztuki