1)
Określenie zjawisk fizycznych((co to jest zjawisko fizyczne))(5 przykłady)
2)
Określenie rekcji chemicznej((co to jest reakcja chemiczna(5przykłady)
3)
Zapis rekcji chemicznej substraty i produkty+ nazwa substratu i produktu
KOH+H₂SO₄
Al₂+HNO₃
Ca+H₃PO₄
MgCl₂+H₂O
CuSO₄+NaOH
4)
Własnościowy substancji

1

Odpowiedzi

2011-08-21T20:19:02+02:00

zad.1

zjawisko fizyczne – jest to każda przemiana, której nie towarzyszy powstawanie żadnej nowej substancji, jednakże może(ale nie musi) zmienić się jej stan skupienia

 

przykłady:

-rozdrabnianie soli

-parowanie wody

-topnienie lodu

-przewodzenie prądu elektrycznego

-złamanie np. zapałki

 

 

 

zad.2

reakcja chemiczna – jest to każdy proces, w  wyniku którego powstaje nowa substancja chemiczna

 

przykłady:

-spalanie magnezu

-gotowanie jajka

-fermentacja alkoholowa

-kiszenie ogórków

-rdzewienie żelaza

 

 

 

zad.3

we wszystkich reakcjach najprościej ujmując substraty to to co napisałeś ty, a produkty to to co dopisałam ja ;) (inaczej: substraty przed strzałką, produkty po strzałce)

 

2KOH+H_2SO_4-->K_2SO_4+2H_2O

substraty: wodorototlenek potasu i kwas siarkowy(VI)

produkty: siarczan(VI) potasu i woda

 

3Ca+2H_3PO_4-->Ca_3(PO_4)_2+3H_2

substraty: wapń i kwas fosforowy(V)

produkty: fosforan(V) wapnia i wodór

 

MgCl_2+2H_2O-->Mg(OH)_2+2HCl

substraty: chlorek magnezu i woda

produkty: wodorotlenek magnezu i kwas solny(chlorowodorowy)

 

CuSO_4+2NaOH-->Cu(OH)_2+Na_2SO_4

substraty: siarczan(VI) miedzi(II) i wodorotlenek sodu

produkty: wodorotlenek miedzi(II) i siarczan(VI) sodu

 

 

zad.4

polecenie jest mocno niezrozumiałe i nie da się go rozwiązać