Zad. 2. Pomyśl dowolną liczbę czterocyfrową. Napisz liczbę jaką otrzymasz odrzucając
ostatnią cyfrę; potem odrzucając dwie ostatnie cyfry; wreszcie – trzy ostatnie cyfry. Te trzy liczby dodaj do siebie. Otrzymaną sumę pomnóż przez 9. Do tego iloczynu dodaj sumę cyfr pomyślanej liczby. W rezultacie otrzymasz liczbę, którą pomyślałaś/pomyślałeś.
Wytłumacz tę łamigłówkę.

1

Odpowiedzi

2010-03-13T11:40:04+01:00
1891
189
18
1
(189+18+1)*9=1872

1872+1+1+8+1+8+9+1+8+9+1=1919

1891 nie jest równe 1919 przecież... Więc ta łamigłówka jakby sensu nie miała...