Wybierz odpowiedź, która wskazuje wszystkie związki jakie nie mogą być źródłem azotu dla symbiotycznych bakterii w przedżołądkach przeżuwaczy:
1. azot atmosferyczny
2. mocznik z krwi
3. białko z pokarmu zjadanego przez zwierzę
4. białko wytwarzane przez orzęski w żwaczu
5 produkty fermentacji pokarmu w czepcu

A. 1, 2
B. 2, 5
C. 2, 3, 4
D. 3, 4, 5

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T13:40:28+01:00
Prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź D