Za rozwiązanie zadani w załocznikach DAM NAJJJJJJ . prosze o rozwiązanie dokładne zadań od 4 do 10

aby zdiecie w załonczniku było wyrażne nalży na załoncznik kliknąć prawym przyciskiem myszki i wybrać OTWÓRZ ŁĄCZE i wtedy wyjdzie strona z obrazem i na obraz należy kliknąć lewym przyciskiem

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Roma
  • Community Manager
2010-03-13T16:52:00+01:00
1. C, czyli kąt DBD'

2. B, czyli przekrój poprzeczny - taki, w którym płaszczyzna przecina wszystkie krawędzie boczne

3. Zdanie fałszywe to A, bo 10000 l = 10 m³ a nie 1 m³

4. Ostrosłup prawidłowy czworokątny na w podstawie kwadrat
a - krawędź ostrosłupa
Pp - pole podstawy ostrosłupa
Pp = 36 cm²
Pp = a²
a² = 36
a = √36 = 6 cm
Wszystkie krawędzie tego ostrosłupa są równe, czyli ściany boczne to Δ równoboczne o boku a
a - krawędź ostrosłupa
Ps - pole ściany bocznej ostrosłupa
Pb - pole powierzchni bocznej ostrosłupa
a = 6 cm
Ps = a²√3/4
Pb = 4* a²√3/4 = a²√3
Pb = 6²√3 = 36√3 cm², czyli
odp. D

5.
P - pole powierzchni sześcianu
V - objętość sześcianu
a - krawędź sześcianu
P = 96 cm²
P = 6a²
6a² = 96 /:6
a² = 16
a = √16 = 4 cm
V = a³
V = 4³ = 64 cm³

6.
D - przekątną prostopadłościanu (patrz rys. z zad. 1 to odcinek BD')
d - przekątna podstawy prostopadłościanu (prostokąta ABCD rys. z zad. 1)
a - długość boku podstawy prostopadłościanu (bok AB rys. z zad. 1)
b - długość boku podstawy prostopadłościanu (bok Ad rys. z zad. 1)
α - kąt przekątnej prostopadłościanu z płaszczyzną podstawy (kąt DBD' rys. z zad. 1)
H - wysokość prostopadłościanu (krawędź DD' rys. z zad. 1)
Pp - pole podstawy prostopadłościanu
V - objętość prostopadłościanu

D = 6√2 cm
b = 2 cm
α = 45°

sinα = H/D
H = D*sinα
H = 6√2*sin45° = 6√2 * √2/2 = 6 cm
cosα = d/D
d = D*cosα
d = 6√2*cos45° = 6√2 * √2/2 = 6 cm
z tw. Pitagorasa
d² = a² + b²
a² = d² - b²
a² = 6²- 2²
a² = 36 - 4
a² = 32
a = √32 = √16*2 = 4√2 cm
V = Pp*H
V = a*b*H
V = 4√2 * 2 * 6 = 48√2 cm³

7.
Stosunek objętości figur przestrzennych jest równy sześcianowi skali podobieństwa.

Vm - objętość mniejszego czworościanu
Vw - objętość większego czworościanu
Czworościany foremne podobne w skali 4:1, czyli k = 4

Vw/Vm = k³
Vw/Vm = 4³ = 64
stąd
Vm/Vw = ¹/₆₄

8.
a - krawędź podstawy (kwadratu)
H - wysokość
p - gęstość
m - masa
H = a
p = m/V
m = p*V

A. V = a³, p(Pb) = 11,34 cm³/g
m = 11,34*a³ g

B. V = ⅓*a²*H = ⅓*a²*a = ⅓*a³, p(Fe) = 7,87 cm³/g
m = ⅓ * 7,87*a³ ≈ 2,62*a³ g

C. V = a³, p(Al) = 2,7 cm³/g
m = 2,7*a³ g

D. V = V = ⅓*a²*H = ⅓*a²*a = ⅓*a³, p(Cu) = 8,93 cm³/g
m = ⅓ * 8,93*a³ ≈ 2,98*a³ g

Najmniejszą masę ma odlew B.

9.
a = 4,5 cm
Siatki sześcianu (jest ich 11) możesz zobaczyć: http://www.serwis-matematyczny.pl/static/st_niezbednik_siatki_szescianu.php

9 siatek zajmuje pole kartonu o wymiarach 4a × 3a, czyli
4*4,5 × 3*4,5 → 18 × 13,5
1 siatka zajmuje pole kartonu o wymiarach 4a × 4a, czyli
4*4,5 × 4*4,5 → 18 × 18
1 siatka (ostatnia na wskazanej wyżej stronie) zajmuje pole kartonu o wymiarach 5a × 2a, czyli
5*4,5 × 2*4,5 → 22,5 × 9
stąd
Zosia z kartoniku o wymiarach 23, cm × 10 cm może wykonać kostkę

10.
Stosunek objętość dwóch podobnych graniastosłupów wynosi 2,
czyli k³ = 2
stąd k = ∛2
Stosunek pól powierzchni podobnych graniastosłupów jest równy kwadratowi skali podobieństwa, czyli k²
k² = (∛2)² = ∛4
Stosunek pól powierzchni całkowitych tych brył wynosi ∛4
  • capo
  • Rozwiązujący
2010-03-13T16:59:27+01:00
Http://www.sendspace.pl/file/7764da8f85d9bb19bbe108a

PIERWSZYCH 3 NIE TRZEBABYLO.. :/

zadanie 6. mam zle :)
POPRAWA w zalaczniku