Bardzo bym była wdzięczna gdybyście mi to przetłumaczyli na angielski !
Kochani rodzice !
Jak tam u was ? Wszystko w porządku ? Bo u mnie jest super ! Wstajemy o 9.00 o 9.30 jest śniadanie, po sniadaniu idziemy na plaże. Potem troche zwiedzamy a na 15.00 wracamy na obiad, później są różne zabawy i gry . Wieczorem są różne konkursy i ognisko . Opiekunowie są mili. Obiady dobre. Mam dużo kolegów i koleżanek :) No to ja już muszę kończyć całuję was mocno papa! :*
Pozdrawiam Karina .

3

Odpowiedzi

2010-03-13T10:58:58+01:00
Dear parents!
As there was with you? Everything okay? For me it is super! We got up about 9.00 to 9.30 breakfast, after breakfast and go to the beach. Then we visited a little back to 15.00 for dinner and later are different fun and games. Evening are the various competitions and fireplace. Carers are nice. Lunch good. I have a lot of classmates:) Well, now I finish I kiss you hard papa! : *
Yours Karina.
2010-03-13T11:00:47+01:00
Dear parents!
As there was with you? Everything okay? For me it is great! We got up about 9.00. 9.30 breakfast, after breakfast and go to the beach. Then we visited a little back to 15.00 for dinner and later are different fun and games. Evening are the various competitions and fireplace. Carers are nice. Lunch good. I have a lot of classmates:) Well, now I kiss you, I have to finish strong bye! : *
Yours Karina.
2010-03-13T11:00:58+01:00
How at you? Everything all right? Are getting up about 9.00 about 9.30 there is a breakfast, after sniadaniu we are going to beaches. Then troche we are touring and on 15.00 we are coming back to the dinner, ,later games and games are different. Different comptetitions and a bonfire are an evening. Carers are nice. Good dinners. I have many friends and friends. I am greeting Karina.