Trzy litry soku rozlano do prostopadłościennych o wymiarach 5cm x 5cm x 10cm, wypełniwjąc je do 4/5 wysokości.
a) Jaka jest pojemność jednego pojemnika?
b) Ile napoju nalano do każdego z tych pojemników?
c) Ile było pojemników?

1

Odpowiedzi

2010-03-13T11:09:41+01:00
A). V=a*b*H
V=5*5*10
V=250[cm³]-objętość pojemnika
b). 250*4/5=200[cm³]-ilość soku w 1 pojemniku
c). 3l=3000cm³
3000cm³/200cm³=15 -liczba pojemników
1 5 1