Zad1
sprawdź czy punkt A= (-0,01; 0,3) należy do wykresu funkcji
y= -40x-0,01

zad2
proste o równaniach y=-2x-2, y=-0,75x-6 przecinają osie układu współrzędnych w punktach A,B,C,D. oblicz pole powierzchni czworokąta ABCD.
proszę o pełne rozwiązania

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T11:13:38+01:00