Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-13T11:06:39+01:00
-Konwencja O ochronie dóbr kultury w razie konfliktu zbrojnego, podpisana 14 maja 1954r. w Hadze.
-Konwencja Haska z 4 maja 1954r, sprawy ochrony tych dóbr uregulowano ustawą O ochronie dóbr kultury z 15 lutego 1962r.
-Międzynarodowy Rejestr Dóbr Kultury Objęty Ochroną Specjalną, prowadzony przez dyrektora generalnego UNESCO- Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury.

Dasz najj
11 3 11
2010-03-13T11:18:57+01:00
Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. - o ochronie dóbr kultury.
Akty prawne dotyczące ochrony dóbr kultury obowiązujących w Polsce:
-przepisy ogólne (dobra kultury; art. 1-3)
-przemiot ochrony (rodzaje zabytków; art. 4-6)
-organy ochrony dóbr ( art. 7-12)
-rejestr zabytków ( art. 13-17)
-zakres ochrony zabytków ( art. 18 -37)
-użytkowanie zabytków nieruchomych ( art. 38-40)
-wywóz dóbr kultury za granicę ( art. 41-44)
-kolekcja ( art. 55-60)
-udostępnianie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach ( art. 67-69)
-opieka społeczna nad zabytkami ( art. 70-72)
-przepisy karne ( art.74-78, 81)
-przepisy przejściowe i końcowe ( art. 82-85)

Kolega powyżej podał Ci niestety same światowe akta prawne. Proszę o naj.
17 4 17