1.Korzystajac z roznych źródeł informacji<literatura,prasa,internet>, wymien nazwy dwoch firm zajmujacych sie przetwórstwem owocow i warzyw w Polsce. Scharakteryzuj jedna z nich <niedziba firmy,lokazlizacja zakładnow przetwóczych, produkty wytwarzana na rynek krajowy i zagraniczny.

1

Odpowiedzi

2010-03-13T11:15:47+01:00
Firmy to np : fructopol i Gomar

Towarzystwo Produkcyjno-Handlowe Fructopol Sp. z o.o. powstało w 1989 r. Założycielami Spółki były polskie zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego, będące członkami Zjednoczenia, a później Zrzeszenia Przedsiębiorstw Państwowych Fructopol.

Od pierwszego dnia działalności TPH Fructopol podjął zadanie kompleksowego zaopatrzenia zakładów przetwarzających owoce i warzywa, winiarnie, octownie i inne branże w niezbędne składniki żywności, substancje dodatkowe oraz substancje pomagające w przetwarzaniu żywności. Organizowane przez nas Giełdy Handlowe w Poznaniu cieszyły się wielką popularnością wśród handlowców z całej Polski. Pierwsze lata działalności nie były łatwe. Każdy podmiot gospodarczy stykał się z nową rzeczywistością ekonomiczną, z nowymi, nieznanymi wcześniej zjawiskami na rynku. Jednak „Fructopol” od początku posiadał kapitał, który trudno wycenić – był to i jest do dziś zespól pracowników. Wielu z nich było założycielami Spółki i pracuje w niej do dziś. Od listopada 1999 r. Spółka dysponuje własną bazą magazynową w Grobicach k. Chynowa. Baza ta powstała w okresie, gdy funkcję prezesa zarządu pełniła p. Jadwiga Falińska, która zastąpiła na tym miejscu p. Władysława Frużyńskiego.

ofertę można podzielić na kilka grup asortymentowych, są to:

● enzymy, materiały filtrujące i klarujące do produkcji soków i win, oprócz wcześniej wymienionych produktów; grupa ta obejmuje również płyty filtracyjne, żelatynę do klarowania i celulozę,

● środki do fermentacji win, czyli drożdże i pożywki wieloskładnikowe do fermentacji win firmy DSM, fosforan dwuamonowy oraz włoskie zioła vermouthowe,

● półprodukty do dalszego przetworzenia. W tej grupie, jednej z najważniejszych dla funkcjonowania naszej Spółki, dominują polskie owocowe soki zagęszczone, koncentrat pomidorowy oraz koncentraty soków z tzw. owoców południowych produkowanych przez firmę Gan Shmuel,

● materiały do regulowania kwasowości i konserwanty,

● środki żelujące – „Fructopol” jest dystrybutorem pektyn produkowanych przez polskiego producenta, firmę „Pektowin” z Jasła. Współpraca ta datuje się od roku 1989, czyli od początku naszej działalności,

● enzymy i drożdże firmy DSM, przeznaczone dla przemysłu gorzelniczego,

● środki myjące i dezynfekujące.
5 4 5