Przetłumaczy mi ktoś ten dialog?

A guide is taking the group on a ghost walk.
GUIDE: Now we're standing outside the theatre - it has a famous ghost called the Grey Lady...
STEVE: Oh, this is silly. There aren't any ghosts here. It's raining and I'm going home.
SARA: Wait, look at that man! Is he a ghost?
STEVE: What! Where?
SARA: He's coming out of the theatre - he's wearing a long black coat.
ANITA: His face is really white! And he's holding a piece of paper.
DOMINIC: Look! there's blood on his hands!
SARA: And he's speaking...
STEVE: Oh no! He's walking this way.
ANITA: Steve, you're scared!
GUIDE: But it isn't a ghost! It's an actor from the theatre. He's learning his lines!


Dziękuję!

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T11:13:54+01:00
Przewodnik jest przy grupie na spacer ducha.
PRZEWODNIK: Teraz stoimy poza teatrem - to jest słynny duch zwany Grey Lady ...
STEVE: Oh, to jest głupie. Nie ma żadnych duchów tutaj.pobiegl i jechal do domu
SARA: Zaczekaj, spojrz na tego człowieka! Czy oto jest duch?
STEVE: Co? Gdzie?
SARA: He's przyszedl do teatru - ma na sobie długi czarny płaszcz.
ANITA: Jego twarz jest naprawdę biała! trzyma kartkę papieru.
Dominika: Patrzcie! nie ma krwi na rękach!
Sara: A on mówi ...
STEVE: O nie! on chodzi w ten sposób.
ANITA: Steve, boiszsie !
PRZEWODNIK: Ale to nie jest duch! To aktor z teatru. on uczy sie jego wierszy!
2 3 2
2010-03-13T11:22:10+01:00
G- Teraz stoimy na zewnątrz teatru- ma on swojego sławnego ducha Szarą Damę...
St-To jest nudne. Tu nie ma żadnego ducha. Pada, idę do domu.
Sa- Zaczekaj! Spójrz na tego mężczyznę. Czy to duch?
St- Co? Gdzie?
Sr- Wychodzi zza teatru. Ma długi czarny płaszcz.
A-Jego twarz jest naprawdę bała. Trzyma kartkę papieru.
D- Spójrz! Ma krew na dłoni!
Sr- I coś mówi...
St- O nie! Idzie w naszą stronę!
A- Steve, ty się boisz!
G- Ale do nie jest duch, tylko aktor. Czyta swoją rolę.
1 5 1