Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T12:07:33+01:00
W swojej książce pt. "dowód tożsamości" A.Minkowski umieścił takie słowa: "wszystko co żyje, chce trwać: rośliny garna się do słońca, zwierzęta walczą o pokarm. Trwanie ma dla człowieka tym większa wartość, im głębszy sens potrafi mu nadać". Piszę on, że trwanie ma dla nas tak dużą wartość, jak głęboki sens potrafimy mu nadać. Właśnie takie znaczenie może nadać rodzina. Moim zdaniem rodzina jest najważniejszą wartością w życiu każdego człowieka.
Pierwszym argumentem, który potwierdza tezę zawartą w temacie jest to, że rodzinie przypada pierwszorzędna rola w kształceniu postaw społecznych i moralnych. Dziecko widzi przecież, jak postępują jego rodzice. Czy zamykają się w swoim świecie, czy dostrzegają tez problemy innych i starają się za wszelka cenę pomagać ludziom samotnym i potrzebującym.
Podobnie jest z podejściem do obowiązków rodzinnych i zawodowych. W rodzinach, gdzie panuje pod tym względem uporządkowany system wartości i życie prywatne nie miesza się z życiem zawodowym, można się spodziewać że młody człowiek opuszczając dom rodzinny będzie dobrym rodzicem i pracownikiem. Jednak w domach, gdzie panuje brak tolerancji oraz odbiega się od podstawowych zasad dobrego wychowania, mamy do czynienia z tragedia młodych ludzi, którzy szukają ucieczki ze świata obłudy i zakłamania w świat zjawisk patologicznych, w których alkoholizm, narkomania i choroby psychiczne zajmują czołowe miejsca. Dowodem tego jest książka autorstwa Christiane F. pt. "My dzieci z dworca Zoo", w której młoda dziewczyna mająca wile problemów rodzinnych i emocjonalnych,chciała się pozbyć nieszczęść, popadając w narkomanię.
Uważam też, że bardzo odpowiedzialna rola rodzinie przypada w rozwoju strefy emocjonalnej człowieka, życie daje liczne dowody na to, że osoba wywodząca się z rodziny, w której przywiązywało się uwagę do kształtowania wrażliwości na otaczający świat, w tym ludzi, przyrodę, sztukę i sprawy ojczyzny, jest z reguły bardzo wartościową jednostką społeczną.
Kolejnym argumentem jest to, że wiele samotnych osób oddałoby wszystko co mają, swój dorobek życiowy, po to, by być z rodziną. Nie pieniądze, które przemijają, które można każdej chwili stracić, nie one są najważniejsze. ale rodzice będący z nami od początku, bez których nie nauczylibyśmy się, jak postępować. Dowodzi tego utwór Jana Kochanowskiego, pt."Na dom w Czarnolesie". Autor opisał w tej fraszce renesansowy model życia człowieka. Najważniejsze są dla niego wartości moralne: dom rodzinny, ojczyzna, zdrowie, uczciwość, szacunek otoczenia i spokojna starość.
Myślę również, że nie bez znaczenia jest rola rodziny jako przystani, do której powraca się w chwilach najbardziej trudnych, w momentach życiowych porażek, by w niej szukać schronienia i zrozumienia dla naszych życiowych pomyłek, rozczarowań i niepokojów. By wreszcie zabrać z niej następną porcję wiary i nadziei, że życie zawsze ma sens.
W filmie, pt. "Billy Elliot", główny bohater obraca się w świecie życiowej porażki, dorasta w biedzie, pozbawiony jakichkolwiek perspektyw na przyszłe życie. W jego domu pierwszorzędne miejsce zajmuje patologia i wulgaryzm. Billy nie może widzieć ani w ojcu, ani w starszym bracie wzoru do naśladowania. Kiedy ojciec chłopca dowiaduje się o jego miłości do tańca i baletu, Billy spotyka się z brakiem akceptacji i tolerancji. W jego domu nikogo nie obchodzi, że decyzja o balecie jest jego własną. Rodzina powinna być wyrozumiała w stosunku do dziecka i przyjmować jego postanowienia.
Podsumowując, teza zawarta w temacie rozprawki jest w stu procentach dobra i prawdziwa. Pojęcie "rodzina" istnieje od wieków i mimo tego, że ludzie się zmieniają, ona pozostaje, nie ulega zatarciu przez szarą codzienność. To właśnie rodzina nadaje sens naszemu życiu, uczy nas zachowań, postępowania wobec otaczającego świata, szacunku, tolerancji, pokazuje nam cele i wartości, do których powinniśmy dążyć.
6 5 6