1. Sprawdź, cyz trójkąt o podanych długościach boków jest prostokątny:
a=7cm, b= 4cm, c= 8cm
a= 6dm, b=8 dm, c=10dm
a=12mm, b= 9mm, c= 15mm
a=7m, b=9m c= 12m
2.Korzystając z twierdzenie Pitagorasa, wyznacz pole kwadratu zbudowanego na przeciwprostokątnej trójkąta prostokątnego, którego przyprostokątne maja długości:
a) 2cm i 4cm b) 5cm i 1cm c) 9cm i 11cm

3. Sprawdź, cyz podane wielkości mogą być długościami boków trójkąta prostokątnego:
a) 16 cm, 12dm, 20m
b) 24dm, 1,8m 3m
c)10cm, 13dm, 16cm
d) 8dm, 18cm, 8,2dm

4. Sprawdź czy trójkąt o podanych długościach boków jest prostokątny:
a) 6cm, 1,1 cm 6,1cm
b) 1,5m, 2 m, 2,5m
c) 2,7cm, 12cm, 12,3 cm
d) 48dm, 3,1dm, 48,1 dm

5. Korzystając ze wzoru (2n+1)²+(2n²+2n)²=(2n²+2n+1), gdzie n jest dowolną liczbą naturalną, podaj przykłady trójkątów pitagorejskich

6. Korzyst. ze wzoru (m2-n2)²+(2mn)²=(m²+n²)², gdzie m i n sa dowolnymi liczbami naturalnymi takimi, że m>n, podaj przykłady trójkątów pitagorejskich.

7) Trójkąt o bokach długości 15,20 i 25 jest trójkątem prostokątnym. Zapisz związek mieędzy dł. boków tego trójkąta.

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-13T11:24:44+01:00
A=7cm, b= 4cm, c= 8cm
a= 6dm, b=8 dm, c=10dm
a=12mm, b= 9mm, c= 15mm
a=7m, b=9m c= 12m

to jest tak dwa najkrotsze do kwadratu = najdluzszy kwadrat
4²+7²=8²
16+49=64
65=64
nie jest rowne czyli nie jest prostokątny
6²+8²=10²
36+64=100
100=100
jest prostokątny
12²+9²=15²
144+81=225
225=255
jest
7²9²=12²
49+81=144
130=144
nie jest