Wyznacz wzór funkcji liniowej, której wykres jet równoległy do wykresu funkcji f(x)=4x−5 i
przechodzi przed punkt A=(−2;1)

Proszę o rozwiązanie krok po kroku

Przyprostokątne trójkąta ABC mają długości 10 i 24.Przeciwprostokatna trójkątna KLM podobnego
do niego ma długość 13.Oblicz obwód trójkąta KLM.

1

Odpowiedzi

2010-03-13T11:42:35+01:00
Powiedzmy, że funkcja, której wzór musisz wyznaczyć to funkcja g(x)
g(x) jest równoległa do f(x)
Tak więc współczynniki a obu funkcji są takie same, czyli:
g(x)=4x+b
b=?
Funkcja g(x) przechodzi przez punkt A=(-2;1)
-2=x; 1=y
Podstawiasz:
1=4 × (-2)+b
1=-8+b /+8
9=b
A więc wzór funkcji g(x) równoległej do funkcji f(x)=4x-5 jest taki:
g(x)=4x+9
------------------------------------------------------------------------------------
Jeśli trójkąt ABC i trójkąt KLM są podobne do siebie, to stosunki poszczególnych boków będą takie same.
(AB)=10
(BC)=24
AC- przeciwprostokątna
(AC)²=(AB)²+(BC)²
(AC)²= 10²+24²
(AC)²= 100+ 576
(AC)²= 676
(AC)=√676= 26

KL i LM to przyprostokątne drugiego trójkąta, a KM to jego przeciwprostokątna
KM=13
KM/AC= 13/26=1/2
KL/AB=1/2
KL/10=1/2
2KL=10/÷2
KL=5
LM/BC=1/2
LM/24=1/2
2LM=24/ ÷2
LM=12

Obwód trójkąta KLM= (KL)+(LM)+(KM)
Obwód=5+12+13= 30
1 5 1