Wypisz wszystkie środki artystyczne (personifikacje, epitety, porównania, przenośnie, uosobienia itp. Jeżeli są ;P) w tym wierszu:

Wisława Szymborska - Wielkie to szczęście

Wielkie to szczęście
nie wiedzieć dokładnie,
na jakim świecie się żyje.

Trzeba by było
istnieć bardzo długo,
stanowczo dłużej
niż istnieje on.

Choćby dla porównania
poznać inne światy.

Unieść się ponad ciało
które niczego tak dobrze nie umie,
jak ograniczać
i stwarzać trudności.

Dla dobra badań.
jasności obrazu
i ostatecznych wniosków
wzbić się ponad czas,
w którym to wszystk pędzi i wiruje.

Z tej perspektywy
żegnajcie na zawsze
szczegóły i epizody.

Liczenie dni tygodnia
musiałoby się wydać
czynnością bez sensu,

wrzucenie do skrzynki
wybrykiem głupiej młodości,

napis "Nie deptać trawy"
napisem szalonym.

2

Odpowiedzi

2010-03-13T11:31:22+01:00
Wielkie to szczęście
nie wiedzieć dokładnie,
na jakim świecie się żyje.

Trzeba by było
istnieć bardzo długo,
stanowczo dłużej
niż istnieje on.

Choćby dla porównania
poznać inne światy.

Unieść się ponad ciało
które niczego tak dobrze nie umie,
jak ograniczać
i stwarzać trudności.

Dla dobra badań.
jasności obrazu
i ostatecznych wniosków
wzbić się ponad czas,
w którym to wszystk pędzi i wiruje.

Z tej perspektywy
żegnajcie na zawsze
szczegóły i epizody.

Liczenie dni tygodnia
musiałoby się wydać
czynnością bez sensu,

wrzucenie do skrzynki
wybrykiem głupiej młodości,

napis "Nie deptać trawy"
napisem szalonym.

EPITETY: wiedzieć dokładnie,istnieć bardzo długo,inne światy,ostatecznych wniosków , głupiej młodości
UOSOBIENIA: Unieść się ponad ciało , wzbić się ponad czas,
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T11:35:20+01:00
Epitety: inne światy, jasności obrazu, ostateczne wnioski, napis szalony, głupia młodość, wielkie szczęście

przenośnie: wrzucenie do skrzynki
wybrykiem głupiej młodości, wzbić się ponad czas

personifikacja: w którym to wszystko pędzi i wiruje.