Co wynaleźli lub co odkryli:
Karol Darwin
-Thomas Alva Edinson
-Albert Einstein
-Aleksander Fleming
-Galileusz
-Johannes Kepler
- Gregor Mendel
-Isaac Newton
-Wilhelm Conrad Roentge
-Ludwik Pasteur
-Benjamin Franklin
-Alfred Nobel
-James Watt
-Alan Turing

3

Odpowiedzi

2010-03-13T11:37:59+01:00
- Karol Darwin - twórca teorii ewolucji
-Thomas Alva Edinson - żarówka
-Albert Einstein - teoria względności
-Aleksander Fleming - penicylina
-Galileusz - termometr
-Johannes Kepler - prawo ruchu planet
- Gregor Mendel - prawa dotyczące dziedziczenia cech
-Isaac Newton - odkrycie prawa powszechnego ciążenia
-Wilhelm Conrad Roentgen - promienie X (tzw. promienie Roentgena)
-Ludwik Pasteur - szczepionka przeciwko wściekliźnie
-Benjamin Franklin - piorunochron
-Alfred Nobel - dynamit
-James Watt - maszyna parowa
-Alan Turing - maszyna Turinga (model komputera)
87 4 87
2010-03-13T11:43:44+01:00
1.twórca teorii ewolucji, zgodnie z którą wszystkie gatunki pochodzą od wcześniejszych form
2.zarówka elektryczna
3.twórca ogólnej i szczególnej teorii względności, współtwórca korpuskularno-falowej teorii światła.
4.Odkrywca wpływu pleśni pędzlaka na gronkowce
5.termometr
6.Prawa Keplera
7.nowa dziedzina nauki - genetyka.
8.przedstawił prawo powszechnego ciążenia, a także prawa ruchu leżące u podstaw mechaniki klasycznej
9.odkrył nowy typ promieniowania, które sam nazwał promieniowaniem X (x – ponieważ "X" oznacza niewiadomą).
10.Opracował metody hodowli bakterii i pierwszy zastosował podłoża płynne
11.teorię zjawisk elektrycznych, w których zakładał elektryzowanie dodatnie i ujemne, co udowodnił na przykładzie butelki lejdejskiej. Stwierdził, że ciała naelektryzowane jednakowo odpychają się, zaś naelektryzowane różnoimiennie – przyciągają się.
12. wynalazca dynamitu, fundator Nagrody Nobla.
13.konstrukcji maszyny parowej
14.twórca pojęcia maszyny Turinga i jeden z twórców informatyki

84 2 84
2010-03-13T11:51:43+01:00
-twórca teorii ewolucji
-elektryczność i inne z nim związane
-Szczególna teoria względności, pozwalająca pogodzić względność ruchu z obserwowaną niezależnością prędkości światła od obserwatora i zawierająca słynną formułę E=mc2 i wiele innych( długo by wymieniać)
-Odkrywca wpływu pleśni pędzlaka na gronkowce
-twórca podstaw nowożytnej fizyki.
- praw ruchu planet, skodyfikowanych przez późniejszych astronomów na podstawie jego prac Astronomia nova, Harmonices Mundi i Epitome astronomiae Copernicanae. Prawa te stały się jedną z podstaw teorii grawitacji Izaaka Newtona.
- utworzył nową dziedzinę , "genetykę" i tablicę piergwiazdków nazwaną jego imieniem.
- prawa ruchu leżące u podstaw mechaniki klasycznej. Niezależnie od Gottfrieda Leibniza przyczynił się do rozwoju rachunku różniczkowego i całkowego.
- po piierwsze chodzi o "Wilhelm Conrad Roentgen" a po drugie:
odkrył nowy typ promieniowania, które sam nazwał promieniowaniem X (x – ponieważ "X" oznacza niewiadomą)
-wynalazł szczepionki
-wynalazł piorunochron, fotel bujany, okulary dwuogniskowe itp
-wynalazca dynamitu
-twórca kilku kluczowych ulepszeń konstrukcji maszyny parowej
- twórca pojęcia maszyny Turinga i jeden z twórców informatyki.
Chyba wszystka. miałem to 2 dni temu na historii.
Pozdro, liczę na naj :)
30 3 30