Jeśli klasa otrzyma od 100-150 punktów we współzawodnictwie( 150 to max ilość punktów)to otrzyma nagrodę w puli funduszu komitetu rodzicielskiego w postaci dopłaty do wycieczki w wysokości 1/3 kosztów i dodatek w wysokości 20% kosztów. Jeśli zdobędzie 100 punktów to otrzymuje tylko procentowy dodatek. Wykonaj to zadanie w arkuszu kalkulacyjnym. Napisz program obliczający kwotę dofinansowania. Napisz program w pseudojęzyku programowania.

1

Odpowiedzi

2010-03-14T12:38:41+01:00
1. Rozpocznij program
2. Wprowadź liczbę punktów uzyskanych przez klasę
3. Jeżeli liczba punktów uzyskanych przez klasę jest większa niż 100 oraz mniejsza niż 150 wykonaj: kwota dofinansowania := kwota * 1,33 + kwota * 1,2 {1/3 kosztów + dodatek procentowy}
Jeżeli liczba punktów uzyskanych przez klasę jest równa 100 wykonaj: kwota dofinansowania := kwota * 1,2 {dodatek procentowy}
W przeciwnym przypadku wypisz: "Brak dofinansowania"
4. Wyprowadź wynik na ekran
5. Zakończ program