Zadanie tylko dla ekspertów j. niemieckiego!

Proszę bardzo o pomoc w zadaniu domowym. Chodzę do klasy 6. Należy opisać drogę. Przykład opisania drogi:

Wie komme ich von der Schule zur Post?
Gehen Sie bitte geradeaus bis zur StraBe. Jetzt gehen Sie nach links Uber die StraBe. Dann gehen Sie geradeaus die 9-mai-StraBe entlang. Am an der StraBe haben Sie die Treppe. Sie mussen nach unten gehen und dann sie StraBe uber queren. Jetzt gehen Sie nach rechts geradeaus und links. Gehen Sie geradeaus (etwa 25 meter) und links Dort ist die Post.

W taki sposób należy opisać drogę. Prosze o przetłumaczenie tego tekstu na język niemiecki. Na samym dole umieszczam ,,Pomoce naukowe''

Trzeba iść prosto, potem skręcić w prawo i iść wzdłuż ulicy. Dojdziesz do ulicy Czeladzkiej. Na ulicy Czeladzkiej przejdziesz przez ulice, potem skręcić w prawo i zawsze prosto. Dojdziesz do ulicy kołłątaja. Skręć w lewo i zawsze prosto wzdłuż ulicy. Tam jest teatr dzieci zagłębia.


geradeaus- prosto
nach links- lewo
nach rechts- prawo
entlang- wzdłuż ulicy
uber die StraBe gehen, die StraBe uberqueren- przejść przez ulice.

Należy to przetłumaczyć tak jak w przykładzie oczywiście można troche zmienić przyimki. Proszę nie używać translatorów ponieważ są one beznadziejne. BARDZO PROSZĘ O POMOC NIE UMIEM TEGO ZROBIĆ. ZŁE ODPOWIEDZI ZGŁASZAM JAKO BŁĘDNE. DZIĘKUJE ZA POMOC

1

Odpowiedzi

2010-03-13T22:51:49+01:00
Sie müssen fahren Sie geradeaus, dann biegen Sie rechts ab und gehen die Straße entlang. Czeladzkiej erhalten, auf die Straße. Czeladzkiej gehen auf die Straße für Straße, dann rechts abbiegen und immer geradeaus. Kołłątaja erhalten, auf die Straße. Dort links abbiegen und immer geradeaus die Straße entlang. Es ist Theater für Kinder-Becken.