Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-13T11:51:51+01:00
W średniowiecznym świecie rycerstwo miało ściśle ustalony kodeks. Nadrzędną wartością była służba Bogu i obrona wiary chrześcijańskiej. Rycerze polscy zgodnie z przyjętym zwyczajem przestrzegali obrzędów religijnych. Każdy dzień rozpoczynali modlitwą, a jeżeli była możliwość to mszy Świętej. Wszystkie ważniejsze wydarzenia z życia rycerzy były związane z Kościołem. Oczywistym jest ,że człowiek w tym rycerz popełniał błędy. Starali się jednak naprawiać zło i wynagrodzić ofiarom napaści. Wydaje się więc naturalne, że Krzyżacy którzy prócz kodeksu rycerskiego składali ślubowania zakonne. Niestety ich postępowanie jest zaskakujące. Zachowują pozory prawych rycerzy i pobożnych zakonników, w rzeczywistości wiara i walka w obronie chrześcijaństwa jest przykrywką niecnych uczynków. Krzyżacy bowiem w imię Boga nieuczciwie zagarniali przygraniczne ziemie nie licząc się z ofiarami. Mieczem i ogniem wyżynali pobożnych chrześcijan i nawet nie było im przykro, że mordowali niewinnych i bezbronnych ludzi. Dla usprawiedliwienia swoich niehonorowych czynów, pozbywali się świadków i dowodów , knuli intrygi, które miały oczernić ich wroga. Rycerze Polscy w tym Jurand ze Spychowa, mimo że mieli złą sławę pomagali potrzebującym.
Natomiast Krzyżacy po których spodziewaliśmy się miłosiernych gestów, nie umieli przebaczyć winowajcom, ani pomóc potrzebującym, o ile im się to opłacało. Ideałem rycerza była prawości i honor. Polacy nie nagłaśniali swych czynów, ale bardzo dbali o honor rycerski. Rycerze Zakonni natomiast chwalili się swym honorem i prawością, niestety nie miały one potwierdzenia w ich czynach. Zarówno Polacy jak i Krzyżacy znali kodeks rycerski i go przestrzegali, a złamanie ich uznawali za hańbę. Rycerze Krzyżaccy prawdopodobnie znali zasady, ale dostosowali je do własnych lub Zakonu potrzeb i nawet obrona ,,własnych’’ ziem nie przynosi im chluby ,gdyż jak wiemy ziemie te wcześniej wykradli. Nie można odmówić rycerzom średniowiecznym męstwa i odwagi podczas bitwy i tu pochodzenie nie odgrywa roli. Pamiętać jednak należy ,że Polacy zachowywali pokorę i dopuszczali możliwość przegranej. Krzyżacy zadumani w siebie, aroganccy, nawet w chwilach klęski poniżali przeciwnika licząc na cud Boży. Nie można zapomnieć, że rycerz to człowiek i ulega słabością. Nie wszyscy Polacy byli idealni jak i Krzyżacy.
Henryk Sienkiewicz w powieści Pt. ,,Krzyżacy’’ przedstawił rycerstwo polskie w pozytywnym świetle, natomiast krzyżaków opisał w sposób negatywny , wyliczając nierycerskie zachowania Zakonników : chamstwo, obłuda, podstęp, zemsta, nieczystość. Wykazując nierycerskie czyny Krzyżaków wykazywał honorowe czyny polskich rycerzy : honor , męstwo, szlachetność i szczerość. Aby jaskrawie wykazać pozytywne i negatywne zachowanie rycerzy autor przedstawił jednostkowych bohaterów ; Zbyszko – Rotgier, Jurand- Zygfryd.


Tutaj wszystko masz wypisz to co potrzebujesz Licze na najlepsza odpowiedz:)
19 4 19