Zad2.str.48
ćw. BLIŻEJ HISTORII

B.Co świadczy o tym,że żyjący w opactwie mnisi realizowali zasadę ,,ora et labora"?

C.Na podstawie rysunku w podręczniku i planu napisz,jakie produkty wytwarzali mnisi.

D.Klasztor był niemal samowystarczalnym gospodarstwem rolnym. Zastanów się i napisz,jakie produkty mnisi musieli jednak sprowadzać.

Bardzo proszę opomoc:)daje naj kto napisze wszystkie odpowiedzi.

3

Odpowiedzi

2010-03-13T11:43:46+01:00
B oznacza to, że mieli czas na modlitwę, pracę i odpoczynek.
C mnisi wytwarzali piwo, mąkę, chleb oraz leki.
D mnisi musieli sprowadzać zboża i wino (ale tego nie jestem pewna).
5 3 5
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T11:52:31+01:00
B.Co świadczy o tym,że żyjący w opactwie mnisi realizowali zasadę ,,ora et labora"?
Formuła módl się i parcuj (oraz et labora) śwatczy o tym, że żyjący w opactwie minisi realizowali tą zasadę, ponieważ podzielili dzień na: modlitwę, pracę i wypoczynek.

C.Na podstawie rysunku w podręczniku i planu napisz,jakie produkty wytwarzali mnisi.
Minisi wytwarzali m.in.: piwo, mąkę, pieczywo, uprawiali warzywa, hodowali bydło z czego otrzymywali mięso i mleko, dzięki prowadzeniu budynków gospodarczych, owce, wyrabiali naczynia potrzebne do liturgii oraz przepisywali księgi.

D.Klasztor był niemal samowystarczalnym gospodarstwem rolnym. Zastanów się i napisz,jakie produkty mnisi musieli jednak sprowadzać.
Mimo, że klasztory był niemal samowystarczalnym gospodarstwem jednak niektóre pordukty musieli sprowadzać np. taakie jak: drewno, metal, różne kamienie ozdobne oraz pergamin.
7 4 7
2010-03-13T11:52:39+01:00
Ora et labora - to łacińska zasada módl się i pracuj. Chodzi więc o to, że mnisi w średniowieczu kierujac sięnią, wypełniali swoje życie modlitwąa i pracą. Poświęcali się Bogu, zawierzali mu swoje życie, a pracą udoskonalali charakter. Jednak praca byłą przede wszystkim sposobem na utrzymanie klasztoru i zdobywanie pieniędzy na inne potrzebne produkty. Praca oznaczałą w tym wypadku także przepisywanie ksiąg, czyli utrwalanie źródeł kultury oraz ćwiczenie cierpliwości i zdolnośći manualnych i pamięci.

c - ciekawe skąd mam wiedzieć co to za rysunek...

d. Nie mogli sami produkować sobie papieru, a przecież dużo pisali - stąd manuskrypty i dotychczas częściowo zachowane pisna i księgi
Szaty także musieli jakoś zodbywać - jeżeli sami je częściowo szyli, to i tak potrzebowali materiału
Musieli mieć czym pisać - pióra i atrament
5 3 5