1)Przedstawić argumenty i dowody potwierdzające kulisty kształt Ziemi
2)Dokonać podziału Ziemi na półkulę północną i południową,wschodnią i zachodnią?
3)Odróżnić południki od równoleżników ?.
4)Podać daty rozpoczęcia astronomicznych pór roku na półkuli północnej i południowej ?:)

1

Odpowiedzi

2010-03-13T11:54:07+01:00
1. Obserwacje z kosmosu, lub przykład ze statkiem: gdy płynie tzn oddala się od obserwatora, to po pewnym czasie znika za widmokręgiem(pozorna linia zetknięcia się ziemi z niebem)
2.podział na pólkulę pln i pld wyznacza nam równik( najdłuższy równoleżnik), a podział na wsch i zach południki 0* i 180*( południk zmiany daty)
3.Południki, jak sama nazwa wskazuje łączą bieguny ( linie góra- dół) są tej samej długości, a równoleżnika mają różną długość i opasają ziemię w kieurnkach na boki tzn wschód-zachód, najdłuższym równoleżnikeim jest równik.
4. półkula płn
wiosna: 21 marca, lato: 22 czerwca, jesień: 23 września, zima: 22 grudnia
półkula płd
wiosna: 23 września, lato 22 grudnia, jesień 21 marca, zima: 22 czerwca
1 5 1