Proszę o rozwiązanie poniższych zadań na równaniach:
1. W fabryce Cudne Rzeczy wyprodukowano 1000 rzeczy, w tym niestety 8% bubli. Ile naprawdę cudnych rzeczy (bez braków) trzeba wyprodukować, by nie przekroczyć dopuszczalnej normy, tzn. by braków było tylko 5%?
2. a) Ile soli trzeba wsypać do 1,8kg wody, aby otrzymać roztwór dziesięcioprocentowy?
b) Ile wody należy dodać do 2kg pięcioprocentowej solanki, aby otrzymać solankę dwuprocentową?
c) Ile soli należy dosypać do 9kg pięcioprocentowej solanki, aby otrzymać roztwór dziesięcioprocentowy?
d)Do trzydziestoprocentowego syropu dodano 20kg wody i otrzymano syrop dwudziestoprocentowy. Jaka jest całkowita masa otrzymanego syropu?
_____________________________________________
Bardzo proszę (jeszcze raz) o pomoc.
Dobre odpowiedzi na pewno wynagrodzę!!!

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T12:06:29+01:00
Zadanie 1
x - tyle trzeba dobrych produktów wyprodukować

5% = (1000 * 8%)/(1000 + x)
5% * 1000 + 5% * x = 80
50 + 5x/100 = 80
x/20 = 30
x = 600

Trzeba wyprodukować 600 idealnych sztuk.

zadanie 2
Cp = ms/mr * 100%
Cp - stężenie procentowe
ms - masa substancji (tu soli)
mr - masa roztworu (wody i soli razem)

a)
x - tyle soli trzeba dodać
10 % = x/(1,8 kg + x)
0,18 kg + 0,1x = x
0,9 x = 0,18 kg
x = 0,18 kg * 10/9 = 0,2 kg

b)
5% * 2kg = 0,1 kg - tyle soli mamy
x - tyle wody trzeba dodać

2% = 0,1 kg / (x + 2kg)
0,02x + 0,04 kg = 0,01 kg
0,02 x = 0,06 kg
x = 3 kg

c)
5% * 9kg = 0,45 kg - tyle soli mamy na początku
x - tyle soli trzeba dodać

10 % = (x + 0,45 kg)/(x + 9kg)
0,1 x + 0,9 kg = x + 0,45 kg
0,9 x = 0,45 kg
x = 0,5 kg

d)
x - masa otrzymanego syropu
x - 20 kg - masa pierwotnego syropu
(x - 20 kg)*30% - ilość substancji w pierwotnym syropie (i w otrzymanym)

20% = (x - 20 kg)*30%/x
0,2 x = 0,3 x - 6 kg
0,1 x = 6 kg
x = 60 kg

jak masz pytania to pisz na pw
1 4 1
2010-03-13T12:19:44+01:00
1.
x-ilość doprodukowanych zabawek
8% z 100 8/100*1000=80 <to znaczy że osiem setnych trzeba pomnożyć przez 1000>
80/1000+x = 5/100 <tzn osiemdziesiąt tysięcznych +x = pięć tysięcznych>
8000=5000+5x
3000=5x /:5
x=600

Sprawdzenie
800/1000=1/20
1/20=5/100
5/100=5%
Odp Nalezy dodatkowo wyprodukować 600 zabawek


<ten znak"/" zazwyczaj znaczył że kreska ułamkowa ma być mam nadzieje ze rozumiesz o co chodzi

2.a)x ilośc soli jaką należy wsypać
Czysty składnik sól-x
Razem x+1.8

x/x+1.8=10%
x/x+1.8=10/100
10x=1(x+1.8)
10x=x+1.8
9x=1.8 /:9
x=0.2
Należy wsypać 0.2kg soli
b)x-ilośc wody jaka nalezy dodac
Czysty składnik:
5% z 2 kg=5/100*2=10/100=1/10kg
Razem
x+2
1/10 kreska ułamkowa x+2=2%
1/10 kreska ułamkowa x+2=2/100

2(x+2)=100*1/10
2x+4=10
2x=10-4
2x=6 /:2
x=3
Odp.nalezy wlac 3kg wody
c)x-ilośc soli którą trzeba dodać
Czysty składnik sol
5% z 9kg=0.05x*9=0.45x
Razem x+9

x+0.45/x+9=10/100
(x+0.45)*100=(x+9)*10
100x+45=10x+90
90x=45 /:90
x=0.5

d)x-ilość kg 30%syropu
Czysty składnik
30%x=3/10x
Razem
x=20
3/10x kreska ułamkowa x+20=20%=20/100
20(x+20)=100*3/10x
20x+400=300/10x
-10x=-400 /: (-10)
x=40
40+20=60
Odp. całkowita masa wynosi 60 kg

Mam nadzieje ze pomoglam jak cos nie zrozumiale napisałam to pisz na priv spróbuje wytłumaczyć:)