Odpowiedzi

2016-07-12T12:43:40+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

notatka 
1- domowych
2- Teodozjusz Wielki
3- zachodniorzymskie
4-wschodniorzymskie
5-Hunów
6- V w.
7. Zachodniorzymskiego
8- 476 rok
9- Odoaker
10- starożytności
1/76
Hunowie nie korzystali z ognisk ani z przypraw;  noszą tuniki w ciemnym kolorze do momentu aż się nie podrą na strzępy od długiego użytkowania i gnicia .Nigdy nie zsiadają z konia.
2/77
pozbawił władzy...Odoaker
przyznał równe prawa...Konstantyn Wielki
podzielił cesarstwo rzymskie...Teodozjusz Wielki
był ostatnim cesarzem zachodniorzymskim..Romulus Augustulus
organizował najazdy...Attyla
3/77
D,B,A,C,
1/78
Po kolei:  2,1,3,7,4,5,8,10,9,11,12,6
2/78
dyktator -urzędnik sprawujący....
konsul-urzędnik zwołujący ...
legiony-armia rzymska
limes-umocnienia na ...
sobór-zjazd biskupów
pryncypat-ustrój polityczny...
termy-rzymska łaźnia...

3/78 
poprawne są odp. 1,2,5,8,10,11
4/79
1)Walka Punijczyków z Rzymem w II wojnie punickiej
2)Kartagińczycy chcieli zaskoczyć armie rzymską uzywając słoni .Udało im sie to podczas wojny
5/79
1) Rzymianom udało się pokonać Kartagińczyków, ponieważ byli bardziej wyćwiczeni w walkach na ladzie. Posługują się wojskami tylko krajowymi i obywatelskimi.
2)U Kartagińczyków jawnie uprawia sie przekupstwo aby otrzymać urząd państwowy natomiast u rzymian grozi za to kara .U Rzymian nie ma nic gorszego jak dać się przekupić i bogacić w niegodziwy sposób.

Notatka s. 82
Beduini 
Mekka
Mahomet
prorokiem
muzułmanami
Koranie
szariatem
niewiernych
chrześcijan 
kalifowie
kultury
2/82 
będę tak odpowiadać na pytania:
ISLAM / CHRZEŚCIJAŃSTWO

Twórca religii - Mahomet /Bóg
Określenie Boga-Allah /np. Jahwe
święte księgi Koran / Biblia, Pismo Święte
nazwa świątyni - świątynia Kaaba / Kościół
święte miejsce Mekka / Kościół
symbole religijne: Właściwym symbolem islamu jest szahada napisana czarnymi literami na białym tle lub białymi literami na czarnym tle półksiężyc, chrześcijaństwo: krzyż, Pismo Święte, obrazki religijne, różaniec.

2016-07-12T14:39:44+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Koniec świata starożytnego

Rywalizacja o władzę w Imperium Rzymskim przyczyniła się do wybuchu licznych wojen DOMOWYCH które osłabiły kraj. W 395 roku cesarz TEODOZJUSZ WIELKI podzielił państwo na dwie części. Powstało wówczas cesarstwo WSCHODNIORZYMSKIE i ZACHODNIOPRZYMSKIE. Najazd plemienia HUNÓW zapoczątkował wielką wędrówkę ludów za upadku cesarstwa ZACHODNIORZYMSKIEGO. W 476 r. barbarzyński wódz ODOAKER pozbawił tronu cesarza Romulusa Augustulusa. Datę tę uważa się za umowny koniec STAROŻYTNOŚCI.

Zad. 1
Zwyczaje: nosili ciemne tuniki, niereligijni, jedli surowe mięso, nie czytali książek (nie umieli czytać), nie korzystali z koni
Zaznacz: ognisko, tuniki, mięso, książę, konia

Zad. 2
Konstant Wielki - przyznał równe prawa chrześcijanom i wyznawcom innych religii, uczynił chrześcijaństwo religią panującą w cesarstwie rzymskim, założył Konstantynopol.
Romulus Augustulus - był ostatnim cesarzem zachodniorzymskim
Odoaker - Pozbawił władzy ostatniego cesarza zachodniorzymskiego
Attyla - organizował najazdy na terytorium Rzymu w 5 w.p.n.e
Teodozjusz Wielki - podzielił cesarstwo rzymskie na dwie części

Zad. 3
D > B > A > C

Imperium Rzymskie
Zad. 1
2 > 1 > 3 > 7 > 4 > 5 > 8 > 10 > 9 > 11 > 12 > 16 (od lewej do prawej)

Zad. 2
dyktator - urzędnik sprawujący władzę podczas zagrożenia
konsul - urzędnik zwołujący senat i dowodzący armią
legiony - armia rzymska
limes - umocnienia na granicy cesarstwa rzymskiego
sobór - zjazd biskupów
pryncypat - ustrój polityczny wprowadzony przez Oktawiana Augusta 
termy - rzymska łaźnia publiczna

Zad. 3
Krzyżyk przy zdaniach nr: 1, 2, 5, 8, 10, 11

Zad. 4
1. Przeprawa armii Hannibala przez Alpy.
2. Za pomocą słoni. Nie udało im się to, ponieważ większość zginęła przez przeprawę Alpejską.

Zad. 5
1. Walki toczyły się na lądzie, co osłabiło Kartagińczyków, ponieważ nie umieli walczyć na lądzie.
2.. Rzymianie mieli liczniejsze wojska od Kartagińczyków, Rzymianie wykorzystywali wynalazki i postęp techniki, więc budowali floty i udoskonalali armię.

Początki Islamu
Arabowie, Mekka, Mahomet, prorokiem Allaha, muzułmanami, Koranie, sura, dżihad, chrześcijan, kalifowie, kultury.

Zad. 1
Koran - święta księga islamu.
Świątynie Kaaba - Miejsce wyznawców modlitwy.
Meczet - Najważniejsze święte miejsce muzułmanów.
dżihad - Wojna prowadzona w obronie wiary.
hidżra - Ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny.
szariat - Prawo islamskie.

Zad. 2
Chrześcijaństwo
Twórca religii: Jezus Chrystus
Okreslenie Boga: Bóg, Ojciec, Pan
Święte księgi: Biblia
Nazwa świątyni: Kościół
Święte miejsca: Jerezolima
Symbole religijne: Krzyż

Islam
Twórca religii: Mahomet
Okreslenie Boga: Allah
Święte księgi: Koran
Nazwa świątyni: Meczet
Święte miejsca: Mekka
Symbole religijne: Półksiężyc