Odpowiedzi

2010-03-13T11:49:22+01:00
Długość geograficzna λ (górna i dolna podziałka na mapie)
Jest to miara kątowa między południkiem zerowym (Greenwich) a dowolnym innym południkiem. Długość geograficzną mierzy się od południka zerowego na wschód lub zachód. Symbolem długości geograficznej jest litera λ.


Wszystkie punkty na wschód od południka Greenwich (od 0 do 180°) mają długość wschodnią, więc przy zapisie współrzędnych dodaje się znak [+] lub E i zapisuje tak:
λ = +012° 47,3'
lub tak:
λ = 012° 47,3' E
Wszystkie punkty na zachód od południka Greenwich (od 0 do 180°) mają długość zachodnią, przy zapisie współrzędnych dodaje się znak [-] lub W i zapisuje się tak:
λ = -012° 47,3'
lub tak:
λ = 012° 47,3' W

Południk 180° jest międzynarodową linią zmiany daty

Szerokość geograficzna φ (boczne, prawa i lewa podziałka na mapie)
Jest to miara kątowa między równikiem a dowolnym innym równoleżnikiem. Szerokość geograficzną mierzy się od równika na północ lub południe. Symbolem szerokości geograficznej jest literaj φ (fi).

Wszystkie punkty na północ od równika (od 0 do 90°) maja szerokość północną, więc przy zapisie współrzędnych dodaje się znak [+] lub N i zapisuje tak:
φ = +55° 32,5'
lub tak:
φ = 55° 32,5' N
Wszystkie punkty na południe od równika (od 0 do 90°) mają szerokość południową, przy zapisie współrzędnych dodaje się znak [-] lub S i zapisuje się tak:
φ = -55° 32,5'
lub tak:
φ = 55° 32,5' S
Tak więc położenie na Ziemi określają dwie współrzędne: długość i szerokość geograficzna. W praktyce współrzędne pozycji najczęściej zapisuje się w ten sposób:

φ 55° 32,5' N ; λ 012° 47,3' E

Długość i szerokość geograficzną mierzy się w stopniach, minutach i sekundach, gdzie :

1° = 60'1' = 60''


http://www.eioba.pl/a547/dlugosc_i_szerokosc_geograficzna
na tej stronie są obrazki


11 3 11
2010-03-13T12:20:11+01:00
Sprawdzona odpowiedź dostałam z tego -5. Polecam:
Długość geograficzna- kąt zawarty między półpłaszczyzną południka 0 stopni a półpłaszczyzną południka przechodzącego przez dany punkt na powierzchni Ziemi. Przyjmuje wartość od 0 stopni do 180 (E,W)
Szerokość geograficzna- jest to kąt zawarty między płaszczyzną równika a promieniem Ziemskim przechodzący przez dany punkt na powierzchni Ziemi. Przyjmuje wartości 0 stopni do 90 (N,S)

5 4 5