Odpowiedzi

2010-03-13T11:52:41+01:00
Co nas różni?
· poziom konsumpcji
· poziom technologiczny (udział przemysłu wysokich technik w polskim przemyśle wynosi około 5%-w krajach Unii 25%)
· jakość wykonywanych produktów
· poziom usług, zatrudnienie w usługach (w Polsce około 42% ludności zawodowo czynnej (w UE- 65%)
· ilość osób zatrudnionych w rolnictwie (w Polsce - 26%, w Wielkiej Brytanii 1,5%,
w krajach UE średnio około 6%)
· infrastruktura komunikacyjna (brak autostrad, dostatecznej sieci telefonicznej)
Czego się obawiamy?
· utraty suwerenności gospodarczej
· ograniczenia produkcji w części przedsiębiorstw, co może prowadzić do zwiększenia bezrobocia (tak jak to ma miejsce w Hiszpanii czy Grecji)
· upadku mało konkurencyjnych przedsiębiorstw (w tym wielu gospodarstw rolnych)
· umożliwienia obywatelom UE nabywania ziemi w Polsce
· lokalizowania w Polsce zakładów uciążliwych dla środowiska
· wzrostu zorganizowanej przestępczości
Co wniesiemy do UE?
· kapitał ludzki - około 38 min - w tym wielu ludzi młodych, zdolnych
i przedsiębiorczych
· dorobek kulturowy
· zdrową i smaczną żywność
· potencjał intelektualny
· możliwość wymiany handlowej z 38-milionowym narodem
· możliwość inwestowania w naszym kraju

5. Korzyści dla Polski z przystąpienie do Unii Europejskiej

1.Możliwość korzystania z programów pomocy.
Polska jako państwo słabiej rozwinięte może korzystać z funduszy, a także innych programów z dotacjami na ochronę środowiska, restrukturyzacje przemysłu, rozwój rolnictwa czy tez transportu.
2.Szybszy rozwój gospodarczy.
Włączenie Polski do Unii Europejskiej stwarza szanse na jej szybszy rozwój gospodarczy o czym może przekonać przykład Irlandii, która w ciągu 24 lat swego członkostwa w UE podwoiła wysokość PKB na jednego mieszkańca, osiągając ostatnio poziom PKB wyższy od Wielkiej Brytanii.
3.Większy napływ zagranicznego kapitału daje szansę unowocześnienia wielu gałęzi przemysłu.
4.Uruchomienie i stymulowanie procesów innowacji społecznej, gospodarczej wymuszonej przez konieczność adaptacji Polski do wymogów Unii.
5.Możliwość eksportu polskich towarów bez ograniczeń na rynki zachodnie może wpłynąć na poprawę sytuacji polskich eksporterów, na wzrost produkcji oraz na dodatkowy wzrost PKB.
6.Powstanie nowych miejsc pracy, spadek bezrobocia, wzrost wynagrodzenia
za prace, co przyczyni się do poprawy warunków życia ludności.CHYBA O TO CI CHODZI JAK NIE TO NIE WIEM
2 4 2
2010-03-13T11:55:36+01:00
Najpierw moze kilka plusow
POlska jako czlonek uni europejskiej osiaga rozne profoity z członkostwa otrzymuje rozngo rodzaju dotacje z uni na poprawe infrastruktory gospodarki. POlska jest wspierana na arenie miedzynarodowej przez unie. W razie jakiegos niepowodzenia w gospodarce unia ma za zadanie wspomoc swojego członka w tym wypadku POlske. Jako czlonkowie uni weszlismy w strefe szengeh dzieki temu otworzyły sie granice naszego panstwa na inne panstwa członkowskie. zniesiona rowniez kontrole celne w tych rejonach co znacznie ulatwilo przemieszczanie sie ludnosci. POlacy dzieki uni moga praowac legalnie i bez wiekszych problemow w krajach członkowskich.
teraz moze kilka minusow
POlska jako czlonek musi oddawac do asy uni składke czlonkowska.
do uni zostalismy przyjeci pod pewnymi warunkami wiec musimy sie z tego wywiazywac
musimy przestrzegac wszystkich praw wspolnoty
jestesmy zobowiazani do osiagania standartow unijnych jakie obowiazuja oraz jako czlonek uni musimy wprowadzic walute europejska czyli euro

pozdro
3 3 3